logo bruin dib 200sq

introductie

Dutch Inventory Brokers is gespecialiseerd in het complete traject boedelafwikkeling van nalatenschappen. Van advies en transport tot en met taxatie en verkoop. In het bijzonder richt DiB zich op het hogere segment kunst, antiek en design.

Bij nalatenschappen verzorgt Dutch Inventory Brokers ontruiming van huis of appartement en is deskundig en respectvol partner voor familieleden. Van Oude Meesters tot en met Moderne en Hedendaagse schilderijen, sculpturen, antiek, juwelen en design en begeleiden met zorg en kennis de nabestaanden en verzorgen de gehele boedelafwikkeling van A tot Z.

Dutch Inventory Brokers werkt onder meer samen met Private Wealth relaties en cliënten van financiële instellingen, Family Offices en adviseert notarissen, advocaten en accountants.

 

 

 

 

wanneer | waarom

 

bij overlijden

Op een dag gebeurt het ons allemaal. Dat je dierbaren je komen te ontvallen. Als ouderen overlijden moet er veel geregeld worden.

Deskundig en respectvol begeleidt Dutch Inventory Brokers het traject van ontruimen en verkoop. Stap voor stap, zorgvuldig met en in het belang van de familie. Alles in één hand.

Dutch Inventory Brokers helpt met het selecteren van die stukken die waardevolle herinneringen met zich meedragen. Op een later tijdstip kan dan een weloverwogen beslissing genomen worden of deze worden behouden.

kleiner wonen

Verhuizing naar een kleinere woonruimte betekent meestal dat niet alles mee kan naar de nieuwe woning. Bijvoorbeeld van een huis naar een appartement of bij overgang naar een verzorgingshuis. Een verhuizing is ook bij uitstek een geschikt moment om te beslissen afscheid te nemen van een aantal meubels om plaats te maken voor een nieuwe bank en een andere eethoek.

samenwonen

Wanneer in een relatie samenwonen een nieuwe fase betekent, is ook vaak samenvoeging van twee interieurs aan de orde. Dat is niet altijd eenvoudig. Afscheid nemen van een aantal meubelstukken kan een nieuw begin vormen.

vernieuwen

De kinderen uit huis, een verbouwing, het kan aanleiding zijn voor een totale nieuwe inrichting.

 

 

 

Services

Inventarisatie

Inventarisatie

In het kennismakingsgesprek worden de wensen geïnventariseerd en een mogelijk plan van aanpak besproken. Dutch Inventory Brokers verzorgt deskundig boedeladvies, waardebepaling, respectvolle ontruiming, begeleiding van de verkoop en transparante afhandeling.

Bij overlijden betekent dit beslissen welke stukken in de familie blijven. Soms zijn er objecten waar voor een nabestaande een dierbare herinnering aan vast zit. De specialisten van Dutch Inventory Brokers hebben jarenlange ervaring in het omgaan met gevoelige familieomstandigheden en begeleiden zorgvuldig het complete traject van boedelafwikkeling. Welke bijzondere meubelstukken of waardevolle objecten worden er verkocht, wat zijn de verkoopmogelijkheden en welke resultaten zijn haalbaar?

Is er sprake van een gewenste snelle ontruiming van huis of appartement? Is er tijd voor de familieleden om samen deze vraagstukken te bespreken? Misschien is er behoefte aan tijdelijke opslag om op een later tijdstip over te gaan tot het verdelen van familiestukken.

Waardebepaling

Voor kunst, antiek en design, juwelen en objecten van onder meer zilver, kristal en porselein kent Dutch Inventory Brokers de juiste verkoopkanalen. Over de mogelijke opbrengst brengen wij advies uit. Via heldere offertes en van te voren gemaakte prijsafspraken op papier gaan wij aan de slag om een optimaal verkoopresultaat te bereiken. In specifieke gevallen schakelen wij eventueel een expert in om een taxatie te maken.

Ontruiming

Na een overlijden worden familieleden vaak geconfronteerd met het op korte termijn moeten regelen van uiteenlopende zaken. Soms ook met het snel moeten ontruimen van een woning. Dutch Inventory Brokers verzorgt dan respectvol het leeghalen van de woning. Waardevolle stukken worden deskundig verpakt en vervoerd. Tot de service van Dutch Inventory Brokers behoort ook het verwijderen van vloerbedekking en het bezemschoon opleveren van de woning. Bijzondere planten en potten brengen wij bij een nieuwe eigenaar. Van de wasmachine tot de auto, van sieraden tot kunst, antiek en design, alles is bij Dutch Inventory Brokers onder te brengen. Voor het vervoer van een deel van de inboedel naar een ander adres of naar een goed doel rekenen wij een vast percentage.

Consignatie

Bijzondere meubels of waardevolle objecten worden beschreven en gedocumenteerd. Consignatiegevers worden op de hoogte gehouden van de status van de ingebrachte boedelstukken.

Expertise

Dutch Inventory Brokers heeft de experts in huis met focus op het gebied van kunst, antiek en design om een optimaal verkoopresultaat te bereiken. Jan-Willem Königel, directeur heeft zijn expertise opgebouwd met de vervaardiging van hoogwaardige, ambachtelijke schilderijlijsten voor het topsegment kunst en het geven van kunstadvies. Al jaren is hij thuis in de boedelafwikkeling van kunst, antiek, design, sieraden en objecten van onder meer zilver, kristal en porcelein.

 

Verkoopkanalen

Dutch Inventory Brokers heeft een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde, vertrouwde verkoopadressen. Via nationale en internationale collectioneurs, maar ook via veilinghuizen en online verkoop vinden kunst, antiek en design objecten een nieuwe bestemming. Altijd vanuit het uitgangspunt om de best mogelijke opbrengst te realiseren. Bij verkoop werken wij op commissiebasis. De complete financiële afwikkeling wordt via een geautomatiseerd systeem bijgehouden.

Opslag

Wanneer een snelle ontruiming noodzakelijk is, maar de tijd ontbreekt om een keuze te maken welke stukken in de familie blijven, kan Dutch Inventory Brokers een oplossing bieden. Bijvoorbeeld als er familieleden in het buitenland woonachtig zijn kan een deel of zelfs de gehele de inboedel tijdelijk opgeslagen worden tot een later te bepalen tijdstip.

about dib

about dib


 

 

 


portret van JW 428x535Jan-Willem Königel, directeur, heeft zijn expertise opgebouwd met de vervaardiging van hoogwaardige, ambachtelijke lijsten voor het top segment kunst en het geven van kunstadvies aan internationale cliënten. Hij is verantwoordelijk voor het gehele traject van boedelafwikkeling met de focus op kunst, antiek en design.

 

contact
dutch inventory brokers

Stapel Kaarten dib info

 

T Jan-Willem Königel  +31 6 14 52 88 66
jan-willem@dutchinventorybrokers.comKvK 69116741
info@dutchinventorybrokers.com | www.dutchinventorybrokers.com 

icon facebook 2x     linkedin2x     instagram60     logo BP Web 256px

    naar boven